کابینت آشپزخانه2

این سبک از کابینت آشپزخانه مـدرن و لطیـف در دیـد، توصیـف میشوند. این آشپزخانه ویژگی اجرا در فضاهای کوچکتر را دارد و میتـوان در آن بـه طـرح هـای بازتـر دسـت پیـدا کـرد. دارچوب احسـاس آرامـش را بـه آشـپزخانه ارائـه میدهد و آن را به یک مکان راحت تبدیل میکند .

allکابینت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *